Overdracht dossier in eStox

Wanneer een klant naar een ander kantoor overstapt, zijn er twee mogelijkheden. 
De klant zal moeten beslissen of hij het elektronische effectenregister wenst te behouden.

Indien de nieuwe accountant of belastingsadviseur of de notaris van de klant ook gebruik maakt van eStox, kan u het dossier overdragen naar hen via "toegangen" in eStox, zie onder. Van zodra u het andere kantoor toegevoegd heeft, kan u uw eigen toegang verwijderen.


Indien geen van beide gebruik maakt van eStox, dient de klant opnieuw over te schakelen op een papieren aandelenregister.
Hierbij verwijzen we graag naar artikel 7:15 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zie onder. 

  Art. 7:15. In geval van stopzetting van het elektronisch register om welke reden dan ook, met inbegrip van de sluiting van de vereffening van de vennootschap, dient het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de vereffenaar, een volledige print van het elektronisch register op papier te bewaren op de zetel van de vennootschap of, in geval van vereffening, op de plaats waar de boeken en bescheiden van de vennootschap worden neergelegd en gedurende de in artikel 2:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde termijn moeten worden bewaard. Deze geprinte versie vermeldt de datum van de print en wordt ondertekend door het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan of, in voorkomend geval, de vereffenaar. Wanneer de stopzetting het gevolg is van een besluit van het bestuursorgaan wordt deze print gehecht aan de notulen van dat besluit. 

Het dossier dient in dit geval verwijderd te worden. Het nieuwe accountancy kantoor dient een PDF te trekken van het dossier en een mail te sturen naar de servicedesk (servicedesk@itaa.be) met:
  • het ondernemingsnummer
  • de naam van de onderneming in kwestie
  • de vraag het elektronische effectenregister te verwijderen
I
Itaa is the author of this solution article.

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.