Gouden regels eStox

  • U vindt de meest recente versie van de handleiding steeds terug in de applicatie zelf in de rechterbovenhoek onder de "i".

  • Wanneer u in de live-omgeving werkt, is elke oprichting of verrichting waar een effectenhouder bij betrokken is reëel en bij gevolg betalend. Een bevestigde verrichting kan achteraf niet meer gewijzigd worden. U kan een verrichting wel steeds ongedaan maken indien nodig en deze vervolgens correct doorvoeren, zie het onderdeel "verrichtingen" in de handleiding.

  • Wanneer u een juridische uitvoeringdatum invult, hou er dan rekening mee dat er nadien geen verrichtingen meer ingegeven kunnen worden met een juridische uitvoeringsdatum voor deze datum. Het elektronisch aandelenregister dient dus chronologisch ingegeven te worden.
  • De applicatie is enkel beschikbaar in de browsers Google Chrome, Edge en Firefox. Indien u e-Stox in een andere browser probeert te openen, zullen bepaalde functies niet werken of de applicatie niet openen.  

    Aanvaard ook steeds het verzoek om pop-ups toe te staan.

  • Enkel de huidige situatie dient manueel ingevoerd te worden in eStox, zie ook art.7:12 uit het Koninklijk besluit 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

  • eStox rond af tot 8 cijfers na de komma. We raden u aan steeds alle bedragen tot evenveel cijfers na de komma af te ronden om latere afrondingsverschillen te voorkomen.

I
Itaa is the author of this solution article.

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.