Moet de volledige historiek ingegeven worden in eStox?

Enkel de huidige situatie dient manueel ingevoerd te worden in eStox. We raden wel aan de hele historiek als bijlage toe te voegen. Dit kan door een scan van het papieren aandelenregister toe te voegen als bewijsstuk.  


Op grond van onderstaand KB-artikel dient u enkel de huidige bestaande toestand in te geven in het elektronisch effectenregister. Het papieren register geldt als bewijswaarde voor het verleden.


Koninklijk besluit 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

  Art. 7:12. § 1. Vanaf de opmaak van het register van effecten op naam dat in elektronische vorm wordt gehouden overeenkomstig de artikelen 5:24, 6:24 of 7:28 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geldt enkel de inschrijving in dit register, tot het bewijs van het tegendeel, als vermoeden houder te zijn van de effecten waarvoor de betrokkene is ingeschreven, zoals bepaald in de artikelen 5:29, 6:28 en 7:34 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit vermoeden geldt niet voor een eventueel papieren register dat nog zou blijven voortbestaan, dat geen officieel karakter meer heeft en bijgevolg geen andere bewijswaarde heeft dan deze die het kan genieten op basis van de bewijsregels van het gemeen recht.

  § 2. Wanneer een bestaande vennootschap een elektronisch effectenregister opmaakt, wordt de op datum van de omzetting van het register bestaande toestand overgenomen onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. Het papieren register, dat de historiek bevat van de verrichtingen met betrekking tot de effecten, wordt bewaard op de statutaire zetel van de vennootschap, met het oog op de bewijswaarde van de inschrijvingen die dateren van voor de opmaak van het elektronisch register.

I
Itaa is the author of this solution article.

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.