Is er nav het vernieuwde instituut ook een toegang zonder stage voorzien op basis van ervaring? Zo ja, waar kan ik hierover meer info vinden?

Artikel 14 van de fusiewet bepaalt dat “De stagecommissie kan, onder de voorwaarden bepaald door de Koning, de stage inkorten of een vrijstelling van de stage toestaan wanneer de persoon ten minste zeven jaar relevante ervaring met de uitoefening van het beroep kan aantonen."
In het koninklijk besluit betreffende de stage is voorzien dat personen op basis van 7 jaar beroepservaring kunnen worden vrijgesteld van de verplichtingen inzake het toetredingsexamen en de stage. Wel zullen zij het praktisch bekwaamheidsexamen moeten afleggen.
De beroepservaring moet verworven zijn op het vlak van de accountancy of de fiscaliteit en op basis daarvan kunnen zij hetzij het praktisch bekwaamheidsexamen afleggen van gecertificeerd (fiscaal) accountant hetzij gecertificeerd belastingadviseur.

Link

I
Itaa is the author of this solution article.

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.