Blijven de modaliteiten van de stage dezelfde binnen het ITAA?

De beroepsbeoefenaars zullen nog één unieke toegang hebben tot het beroep met weliswaar twee onderscheiden opties: hetzij gecertificeerd accountant hetzij gecertificeerd belastingadviseur. Beide beroepstitels kunnen niet langer tegelijk worden gecombineerd. Wel voorziet de wet dat de gecertificeerd accountant zijn fiscale kennis kan aantonen door de titel van gecertificeerd “fiscaal” accountant te dragen.

De inschrijving in het openbaar register van de leden zal onderworpen worden aan vier basisvoorwaarden:
- in het bezit zijn van een bij wet erkend diploma,
- het slagen in het toelatingsexamen,
- het volbrengen van een stage van drie jaar en
- het slagen in een praktisch bekwaamheidsexamen. De nadere details worden momenteel uitgewerkt en zullen worden vastgelegd in een nog te publiceren koninklijk besluit.

Zoals U kan merken opteerde de wetgever hier voor een vergelijkbaar stageparcours als datgene wat in voege was voor IAB-stagiairs.

Diploma: Samengevat kan hier gesteld worden dat alle diploma’s (middenstandsonderwijs- Syntra, graduaten, bachelors en masters) die voorheen toegang gaven tot de stage van het beroep (hetzij bij het BIBF hetzij bij het IAB) dat ook in de toekomst zullen doen. Een volledige lijst vindt U terug in artikel 12 van de Wet.

Toelatingsexamen (voorafgaand aan de stage) en praktisch bekwaamheidsexamen (aan het einde van de stage): Het ITAA zal een stagereglement uitwerken waarin vrijstelling voor het toegangsexamen wordt voorzien op basis van behaalde studiepunten. Tevens zal een convenant worden uitgewerkt met de onderwijswereld waardoor op termijn ruime vrijstellingen kunnen genoten worden en dit niet alleen voor het toelatingsexamen maar ook voor het praktisch bekwaamheidsexamen voor die stagiairs die houder zijn van één of meerdere diploma’s. Dit voor zover de specifieke vakken die werden afgelegd tijdens de studies voldoende studiepunten bevatten. Men zal deze gespecialiseerde opleidingen in accountancy en/of fiscaliteit, met het oog op het behalen van “vrijstellingen”, ook kunnen volgen tijdens de stage.

Stage: de stage duurt minimaal drie jaar en maximaal acht jaar. Wie na acht jaar stage niet geslaagd is in het praktisch bekwaamheidsexamen, zal een “cooling- off” periode van 3 jaar in acht moeten nemen alvorens een nieuwe stage aan te vatten.

Praktisch bekwaamheidsexamen: De beroepsbekwaamheid zal blijken uit het slagen in het praktisch bekwaamheidsexamen (schriftelijk en mondeling gedeelte) op het einde van de stage.

I
Itaa is the author of this solution article.

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.