Wie kan optreden als stagemeester?

  • Voor de stage van gecertificeerd accountant wordt ten minste één stageovereenkomst gesloten met een stagemeester die sinds minstens vijf jaar ingeschreven is in het openbaar register met de hoedanigheid van gecertificeerd accountant, accountant of fiscaal accountant.
  • Voor de stage van gecertificeerd belastingadviseur wordt ten minste één stageovereenkomst gesloten met een stagemeester die sinds minstens vijf jaar ingeschreven is in het openbaar register met de hoedanigheid van gecertificeerd accountant, gecertificeerd belastingadviseur, accountant of fiscaal accountant.

Voor de berekening van die 5 jaar inschrijving in het openbaar register wordt ook rekening gehouden met de periode van inschrijving bij het IAB of het BIBF.

Nu is het zo dat de accountant of fiscaal account geen dossiers behandelt die aan de gecertificeerde accountant voorbehouden opdrachten[1] betreft. Daarom voorziet het stagereglement dat de stagemeester  “wiens beroepservaring niet alle beroepsactiviteiten dekt die voor een stagiair nodig zijn om de hoedanigheid van gecertificeerd accountant of gecertificeerd belastingadviseur te bekomen, alle noodzakelijke maatregelen [neemt] om ervoor te zorgen dat de stagiair op het einde van zijn stage over de nodige kennis beschikt”. Deze bepaling is niet alleen relevant voor de accountant of fiscaal accountant, maar voor iedereen die als stagemeester wenst op te treden.

Het stagereglement bepaalt niet hoe die maatregelen er moeten uitzien maar dit zou bijvoorbeeld kunnen door te voorzien in aanvullende vorming of aanvullende ervaring te laten opdoen bij een confrater. De aanvullende maatregelen moeten medegedeeld worden aan de stagecommissie.

Kan men dan die confrater voorstellen als tweede stagemeester? Het is inderdaad perfect mogelijk dat een stagiair meerdere stagemeesters heeft.

[1] Art. 3, 6°-8° ITAA-wet van 17 maart 2019

I
Itaa is the author of this solution article.

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.