Kan een stageovereenkomst vroegtijdig beëindigd worden? Zo ja, wat zijn de gevolgen hiervan voor het verloop van de stage?

Het is natuurlijk de bedoeling dat de stagemeester begeleidt tot het einde van de stage, nl tot op de dag de stagiair met succes de mondelinge proef van het bekwaamheidsexamen aflegt. Samen uit, samen thuis is mooi als doelstelling doch natuurlijk kunnen zich de loop van de stage omstandigheden voordoen waardoor de stagerelatie moet beëindigd worden.

Dit kan gebeuren in wederzijdse overeenstemming tussen stagiair en stagemeester of door een van beiden alleen maar dan met een opzeggingstermijn van één maand.

Hoewel die stopzetting geen invloed heeft op de arbeidsovereenkomst of overeenkomst zelfstandige dienstverlening is er mogelijk een invloed op het verloop van de stage.

In beginsel zal de stage worden opgeschort wanneer de stageovereenkomst vroegtijdig wordt stopgezet en dit tot wanneer een nieuwe stageovereenkomst is goedgekeurd door de Raad van het ITAA[1].

Een opschorting van de stage kan worden vermeden door binnen de drie maanden een nieuwe stageovereenkomst te laten goedkeuren door de Raad.

Wanneer er meerdere stageovereenkomsten zijn zal de stagiair moeten kijken of de resterende overeenkomsten alle stagewerkzaamheden dekken. Wanneer door het wegvallen van een stageovereenkomst er ook een deel van de werkzaamheden niet meer onder een stageovereenkomst vallen dan kan een opschorting enkel vermeden worden door binnen de drie maanden de bestaande overeenkomsten uit te breiden of een nieuwe stageovereenkomst voor te leggen.

Omdat de Raad niet dagelijks bijeenkomt is het van groot belang om een uitbreiding of nieuwe stageovereenkomst steeds zo snel mogelijk voor te leggen opdat de opschorting kan vermeden worden.

[1] en dit op voorstel van de stagecommissie

I
Itaa is the author of this solution article.

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.