Permanente vorming en de stage anno 2022

Permanente vorming: een noodzaak voor alle leden en stagiairs 
In toepassing van de norm permanente vorming moeten alle leden en stagiairs: 
 1. (Minstens) 120 uur volgen op een periode van drie jaar en minstens 20 u per jaar
 2. Minstens 84 u van die 120 uur besteden aan drie aandachtsgebieden :
 • Aandachtsgebied 1: Vakgebieden gericht op de instandhouding van een hoog competentieniveau, noodzakelijk voor de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien in de artikelen 3 en 6 van de ITAA wet (wet 17.032019):
 • Aandachtsgebied 2: Deontologie met betrekking tot het beroep, evenals de antiwitwaswetgeving
 • Aandachtsgebied 4: Organisatie van het kantoor
Permanente vorming en de stage: specifieke vormingen voor de stagiairs in 2022
De Stagecommissie zal elk jaar een aantal vormingen organiseren voor de stagiairs. Een aantal van die vormingen moeten verplicht gevolgd worden.
Welke vormingen MOET een stagiair volgen in 2022?
De verplichte vormingen voor alle stagiair gecertificeerd belastingadviseurs zijn:
 1. Deontologie
 2. Beginselen inzake antiwitwaswetgeving
 3. Algemene beginselen fiscaal recht


De verplichte vormingen voor alle stagiair gecertificeerd accountants zijn:

 1. Deontologie
 2. Beginselen inzake antiwitwaswetgeving
 3. Analytisch boekhouden


De verplichte vormingen voor alle stagiair (fiscaal) accountants zijn:

 1. Deontologie
 2. Beginselen inzake antiwitwaswetgeving
 3. BTW

!! Deze verplichte vormingen moeten vóór 31.12.2022 gevolgd worden.


Welke van deze vormingen KAN een stagiair volgen in 2022?
Naast de bovenvermelde reeks zullen ook nog webinars voorzien worden over o.a. Europese en internationale fiscaliteit, vennootschapsrecht, interne controle, consolidatie, financieel beheer. Als stagiair mag men natuurlijk ook de verplichte vormingen van een ander traject volgen. Zo kan een stagiair fiscaal accountant ook het webinar over analytisch boekhouden volgen. 
Waar of wanneer gaan deze vormingen door?
Al deze vormingen gebeuren op afstand door middel van opgenomen webinars. De eerste opnames zijn onlangs begonnen.
Waar zullen we deze vormingen kunnen terugvinden?
Telkens wanneer een opname is afgerond (in beide landstalen) zal de stagedienst deze kenbaar maken via deze rubriek in het portaal van het ITAA (https://portal.itaa.be/)


Men zal zich dan via deze rubriek kunnen inschrijven om het webinar te volgen.

 

De stagiairs zullen per e-mail of een artikel in ITAA-ACcTUA verwittigd worden van de publicatie van een nieuw webinar.


Hoelang moet men vormingen voor stagiairs volgen?
Deze verplichting is van toepassing zolang men op de lijst van de stagiairs is ingeschreven en dus niet enkel gedurende de minimale duur van de stage.
Ook wie in aanmerking komt om deel te nemen aan het bekwaamheidsexamen moet deze verplichting als stagiair blijven in acht nemen (dit geldt bijvoorbeeld ook voor de verplichtingen inzake bijhouden van het stagedagboek).
Komen deze vormingen in aanmerking voor de algemene permanente vorming?
Ja, deze vormingen betreffen allemaal de drie bovenvermelde aandachtsgebieden en laten dus toe al deels te voldoen om minstens 84 u te volgen in deze aandachtsgebieden op een periode van drie jaar.
Zijn deze webinars allemaal catgeorie A?


Al de in 2022 opgenomen webinars zullen ook zodanig georganiseerd worden dat zij voldoen aan de voorwaarden in de norm permanente vorming om beschouwd te worden als een vormingsactiviteit van categorie A, wat betekent dat:

 

a) elk webinar minimaal 30 minuten duurt;

b) het webinar een ingebouwde controle bevat dat de cursist alle onderdelen doorloopt alvorens dat hij toegang krijgt tot de afsluitende toets;

c) elk webinar een afsluitende toets bevat.

 

Na de afsluitende toets zal men een aanwezigheidsattest kunnen downloaden.

 

Zijn de webinars een heruitgave van vorige jaren? Deze hebben dezelfde categorie als het jaar waarin ze opgenomen zijn.

Moet men als stagiair nog verslag uitbrengen over de gevolgde vorming via stageverslag of extranet?
Sinds 2021 gebeurt de verslaggeving over de permanente vorming nog uitsluitend viaDit platform op het portaal van het ITAA is voor alle leden en stagiairs van het ITAA het enige platform waarlangs het verslag over de gevolgde permanente vorming kan ingediend worden.

 

De stagiairs gecertificeerd accountant of gecertificeerd belastingadviseur moeten (en kunnen) dit dus niet meer doen via het stagedagboek en de stagiairs (fiscaal) accountant moeten (en kunnen) dit dus niet meer via het Extranet van het BIBF doen.

Automatisch opladen van aanwezigheidsattest
Vanaf dit jaar zullen de aanwezigheden op de vormingen uitgegeven door de stagedienst net zoals bij de andere vormingsoperatoren automatisch in het jaarverslag permanente vorming worden opgenomen. De aanwezigheid op een webinar moet dus niet meer manueel worden ingegeven op het platform.


! Gelet op het gegeven dat de webinars kunnen gevolgd worden tot 31.12.2022 zal het automatisch opladen in één keer gebeuren en dit na 31.12.2022.
Gaan de examens enkel en alleen over hetgeen in de webinars wordt behandeld?
Neen. Het is voor veel onderwerpen, zoals bv BTW of vennootschapsrecht, gewoon zelfs niet mogelijk om dit in één webinar te behandelen en worden dus tijdens een webinar vaak maar enkele topics genomen.


Voor de voorbereiding voor een examen zal men dus ook moeten terugvallen op andere vormingen zoals bv deze georganiseerd door de beroepsverenigingen. Ter zake verwijzen wij naar de

 die men terugvinden in

Mijn stage is begonnen op 01 mei. Hoeveel uren vorming moet ik dit jaar minstens volgen?
Zoals voorzien in de norm permanente vorming (artikel 3) moet men in het jaar van de eerste inschrijving de vereiste uren pro rata temporis het lopende kalender jaar volgen. Dus als de stage begonnen is op 01.05.2022 moet men in 2022 nog minstens 7/12 van 20 u volgen.
I
Itaa is the author of this solution article.

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.