Fusie

Via onderstaande FAQ’s kan u een antwoord vinden op de meest gestelde vragen die het ITAA ontving over de fusie en de gevolgen voor al haar leden. Wettelijke basis : Wet 17 MAART 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur zoals gewijzigd bij de Wet van 22 februari 2020 (hieronder “de Wet”)